EFT

Emotional Freedom Technique (EFT)

Emotional Freedom TechniquesIndhold
• Hvad er EFT
• EFT’ens historie
• Hvordan anvendes EFT – sådan gør du
• Videnskab og forskning om EFT
• Links

EFT er i dag den mest udbredte form for energipsykologi.
Som navnet antyder – Emotionel Freedom Techniques – er det en teknik, som hjælper til at neutralisere negative følelser. Mange sammenligner teknikken med akupunktur, blot uden brug af nåle.

Ved behandling med EFT tapper / banker man på specifikke energipunkter. Man tapper med fingerspidserne af 2-3 fingre samtidig med, at man fokuserer og sætter ord på sine ubehagelige følelser og oplevelser. Tappingen giver direkte adgang til kroppens energisystem og virker derfor utrolig effektivt i genopretning af en opstået blokering eller ubalance.

Teknikken er enkel og smertefri og kan læres af alle. Du kan tappe på dig selv og bruge teknikken på ALT, både stort og småt, når som helst og hvor som helst. Det kan være smerter, frygt, stress, sygdom, en allergisk reaktion, afhængighed, et uløst problem eller blot noget, der generer dig i dit liv.

EFT’ens historie

Emotionel Freedom Technique er en videreudvikling af tankefeltterapi, også kaldet TFT.
Det hele begyndte i 1980, da en kvinde ved navn Mary, opsøgte den kliniske psykolog Dr. Roger Callahan. Mary havde en meget svær fobi over for vand, som betød, at hun var ude af stand til at tage et brusebad og når det regnede, måtte hun trække gardinerne for. Bare det at skulle vaske sig i lidt vand, var meget belastende for hende. Ligesom alle de andre terapeuter, som Mary havde opsøgt, forsøgte Dr. Roger Callahan sig med alle sine sædvanlige behandlingsformer, men uden held. Dr. Roger Callahan var imidlertid begyndt at interessere sig for kinesiologi, hvor man arbejder med kroppens energibaner. Under en session med Mary fulgte han en dag en pludselig indskydelse og spurgte Mary, hvordan hun havde det, når hun tænkte på vand. Mary svarede, at hun fik ondt i maven. Dr. Roger Callahan bad derpå Mary om at tappe / banke lige under hendes øje samtidig med, at hun tænkte på sit problem med vand. I dette øjeblik skete det fantastiske, at Marys fobi for vand fuldstændig forsvandt og aldrig kom tilbage igen.

Punktet lige under øjet er der, hvor mave-energibanen sidder. Mave-energibanen er forbundet med sygelig bekymring, så ved at tappe på punktet under øjet, instruerede Mary sit energisystem i, at vand er ufarligt, og at energien trygt ku’ flyde frit.

Hændelsen med Mary og hendes fobi for vand var starten på tankefeltterapien TFT. Terapiformen er imidlertid ikke så enkel og kræver et specifikt kendskab til de forskellige energipunkters betydning og forbindelse til kroppens forskellige områder og organer. Da en ingeniør, Gary Craig, i 90’erne blev uddannet i TFT, tænkte han, at i stedet for at skulle huske på de forskellige punkters betydning, så kunne man bare tappe på alle punkterne hver gang. Så blev det en mere enkel proces og man skulle ikke huske på andet end de forskellige tappepunkter, mens man fokuserede på sine fastlåste følelser eller ubehagelige oplevelser. Derved opstod EFT.

Hvordan anvendes EFT

Ud fra princippet om, at årsagen til alle negative følelser skyldes en forstyrrelse i kroppens energisystem, handler det om at neutralisere de negative følelser og derved genoprette balancen i systemet. Dette gøres ved at tappe / banke med 2-3 fingerspidser 5-7 gange på bestemte energipunkter på kroppen. Samtidig med tappingen fokuserer man og sætter ord på problemet og de negative følelser.

Normalt fokuserer vi ikke på alt det negative og ubehagelige, men på hvordan vi kan tænke positivt og holde op med at være vrede, angste, stressede e.l. Men ved EFT er det lige omvendt. Her er det sandheden for, hvordan vi virkelig har det, der skal fokuseres på.

Sådan gør du

Når du har et problem, en smerte e.l., som du gerne vil arbejde med, så start med at sætte et tal ml. 0 og 10 på intensiteten af følelsen eller smerten. 10 er lig med ”ekstrem ubehageligt” og 0, så mærker du ingenting. Test løbende, om intensiteten ændrer sig og bliver mindre.

Punkterne:

 • Karatepunktet – på siden af håndryggen: her siges set-up sætningen
 • Øverst på hovedet (issen)
 • Indersiden af øjenbrynet
 • Siden af øjet
 • Under øjet
 • Under næsen
 • På hagen (lige under læben)
 • Kravebenet (lille fordybning lidt ud og under, hvor de to ben mødes – her kan du med fordel bruge en flad hånd)
 • Under armen (10 cm under armhulen – for kvinder, er det der, hvor BH’en sidder)
 • Indersiden af håndleddet
 • På hver side af fingerspidserne (brug pege- og tommelfinger fra modsatte hånd) (kan undlades)

Det er helt frit, hvilken side du tapper på. Du kan nøjes med at tappe på én side eller du kan tappe på begge sider samtidig. Start med karatepunktet (x 3) og bevæg dig herefter oppefra og ned, afslut runden med indersiden af håndleddet. Det har ingen betydning, hvis du bytter rundt eller kommer til at springe et punkt over.

EFT tappepunkter

Hvor skal man tappe / banke

Du er nu klar til at tappe

Det er en fordel, hvis du kan fremkalde og være i følelsen. Set-up sætningen hjælper dig til at ”tune ind”.
Start med at tappe med 2-3 fingerspidser på karatepunktet, mens du siger ”set-up sætningen” tre gange.
Set-up sætningen er: ”Selv om jeg … (her beskriver du problemet – dine følelser, din smerte e.l.), så elsker og accepterer jeg mig selv alligevel”.

Herefter fortsætter du med at tappe videre på de øvrige punkter, èt ad gangen, mens du kun gentager nøgleordene fra set-up sætningen.

Fx set-up sætning ”Selv om jeg er vred på min mor, så elsker og accepterer jeg mig selv 100%”. Gentages tre gange. Fortsæt på de øvrige punkter med ”Jeg er vred på min mor. Jeg er så vred på min mor. Al den vrede, der sidder i min mave… fortsæt med at sætte ord på vreden, mens du tapper 5-7 gange på hvert af punkterne.

Bliv ved med at tappe indtil intensiteten af følelsen eller symptomet er helt væk eller reduceret til næsten ingenting. Du skal ikke tappe hårdt, men blot så du mærker et let tryk. Hvis du har smerter på nogle af tappepunkterne, så hold blidt på punkterne i stedet for at tappe.

Prøv at beskrive følelsen/smerten/problemet så specifikt som muligt og fra så mange vinkler som muligt. Læg mærke til, om der dukker nye følelser, tanker eller minder op undervejs når du tapper og inddrag disse i tappingen. Fx ”Selv om min mor siger, at jeg er blevet tyk og jeg bli’r vred på hende, så elsker og accepterer jeg mig selv alligevel”. En ny følelse kommer op ”Selv om jeg er ked af det, fordi jeg har taget på og det minder mig om skolen, hvor jeg blev drillet, så elsker og accepterer jeg mig selv alligevel”. En ny følelse kan herefter være vrede på nogle skolekammerater, en lærer eller evt. sig selv.

Mærk godt efter, hvilke følelser, der kommer frem og sæt også ord på, hvor i kroppen du mærker følelsen/smerten og bemærk om energien flytter sig rundt i kroppen undervejs.

Hvis det er svært at sige ”så elsker og accepterer jeg mig selv alligevel”, så kan det være en god idé at starte med at tappe på set-up sætninger som ”Selv om jeg har svært ved at elske mig selv, så …” eller ”Selv om jeg ikke tror på, at jeg er værd at elske, så…”

Sørg for at være frisk og udhvilet, så du kan koncentrere dig. Drik masser af vand – energibanerne kan tørre ud. Og lav notater over, hvad du har arbejdet med. Du kan opleve ekstra træthed efter behandlingen.

OBS!

Du kan ikke gøre noget forkert. Hvis du imidlertid har oplevet større traumer i dit liv og/eller mærker en voldsom intensitet, når du fokuserer på en hændelse, så vil jeg anbefale dig at opsøge en erfaren EFT-behandler, som kan hjælpe dig med behandlingen.

Videnskab og forskning om EFT

Forskning og undersøgelser har været i stand til at bekræfte, at det at tappe på specifikke energipunkter har en positiv og reducerende effekt på niveauet af stoffet cortisol.  Vores nervesystem og hormonsystem er ansvarlige for at indstille kroppen på at klare en stressende situation. Dette sker ved først at frigive adrenalin til blodet, og derefter at aktivere hormonsystemet, som frigiver stresshormonet cortisol.

Fx har en af verdens førende eksperter inden for energipsykologi, Dr. Dawson Church, gennemført et studie i, hvordan en times session med tapping påvirkede niveauet af stoffet cortisol. 83 deltagere blev delt i tre grupper; en gruppe fik tapping, en anden gruppe fik en times samtaleterapi og den sidste gruppe fik ingen behandling. Ved studiet målte forskerne niveauet af stresshormonet cortisol både før og efter behandlingen. Resultatet var fascinerende.

På en time falder stresshormonet cortisol normalt med 14% uden at der gøres noget. Efter en times behandling med tapping, blev faldet i cortisol niveauet målt til 24%, nogle endda helt op til 50%. I de to øvrige grupper, som havde fået henholdsvis samtaleterapi og ingen behandling, var cortisol niveauet kun faldet med de normale 14%. Forbedringen på 10% efter tapping vurderes at være en signifikant forbedring. Samtidig udviste EFT-gruppen også et lavere niveau af forskellige psykiske symptomer (angst, depression mv.), som blev målt via et standard psykologisk vurderingsværktøj. Samtaleterapien har typisk også en effekt på fx stress, men effekten kommer først efter længere tid.

 

Er du interesseret i at vide mere om EFT, kan du læse mere her (dog på engelsk) –  her findes også masser af videoer, som nemt kan følges:
www.thetappingsolution.com
Eller se denne fantastiske video “The Most Inspirational EFT Video With Founder Gary Craig (Emotional Freedom Technique)”
https://www.youtube.com/watch?v=ZKDhRohzSdU