Eksempler på medarbejderes bedre trivsel

Medarbejderes psykiske arbejdsmiljø er vigtigt. Dette er alle eksempler på forskellige issues, hvor jeres medarbejdere kan opnå en bedre trivsel.

Treat EmployeesForandringer                        
De fleste virksomheder har behov for at implementere løbende forandringer. Det kan både være små og store forandringer, men uanset er det krævende for medarbejderne med de mange omstillinger, og det kan let påvirke deres trivsel. Der gøres typisk mange tiltag til, hvordan virksomheden kan hjælpe medarbejderne med lettere at håndtere forandringerne. Fx ved at sørge for god kommunikation, involvere og skabe ejerskab. Men alligevel oplever mange ofte, at det er svært. Dette er der dog helt naturlige årsager til, og ved at få en dybere forståelse og viden om disse instinktive reaktioner, får man mulighed for at tilgå forandringer på en ny og mere accepterende måde. Mindsettet bliver vendt fra “what’s in it for me?” til “hvad kan jeg bidrage med?”.

Forebyg stress
I de flestes hverdag, både på arbejde og privat, er der dagligt utrolig mange ting at tage stilling til og beslutninger, der skal træffes. Fx spiser jeg det rigtige mad, hvordan skal jeg bedst løse denne opgave, hvad synes de om mig, der har været nyt terrorangreb, hvornår skal jeg nå at svare på mails og kigge på Facebook osv. osv. Det er krævende og vores instinktive responssystem (kæmp, flygt, “frys”) bliver aktiveret mange gange dagligt. Ved at få en dybere indsigt i dette responssystem og værktøjer til at håndtere reaktionerne, vil hverdagen opleves mindre krævende og det vil i høj grad forebygge stress.

Kundekontakt
En medarbejder skal dagligt have kundekontakt pr. telefon. På grund af tidligere og dårlige oplevelser i livet, har medarbejderen opbygget en frygt og en angst for at tale med kunderne. Medarbejderen bliver stresset og kunderne får en dårlig oplevelse. Ved at fjerne frygten, vil medarbejderen performe mere optimalt og kan give kunderne en god oplevelse.

Præsentation
En medarbejder skal holde et indlæg for en større forsamling. På grund af tidligere og dårlige oplevelser i livet, igangsætter bare tanken om at skulle præsentere noget for andre, en masse frygt og stress hos medarbejderen. Præsentationen bliver usikker og budskabet trænger ikke igennem. Ved at fjerne denne frygt og stress, bliver medarbejderen bedre i stand til at gennemføre opgaven og trænge igennem med sit budskab.

Svær sygdom eller død i familien
En medarbejder oplever svær sygdom eller død i nærmeste familie. Det er følelsesmæssigt svært at håndtere og kan stresse medarbejderen meget. I perioden vil medarbejderen ofte have øget fravær og en dårligere performance. Ved at hjælpe medarbejderen med at reducere intensiteten af følelserne og derved reducere stressniveauet, vil medarbejderen opleve et større overskud og en mere optimal håndtering af situationen og sorgen.

Allergi
En medarbejder lider af allergi, fx for pollen, og indtager hvert år for adskillelige tusinde kroner medicin. Alligevel oplever medarbejderen gener i form af tilstoppet næse, rindende øjne mv. når pollensæsonen er på sit højeste. Dette koster både ekstra sygedage og lavere performance for medarbejderen. Ved at arbejde med medarbejderens instinktive responssystem kan symptomerne reduceres væsentligt og ofte helt fjerne allergien.

Smerter
En medarbejder lider af smerter igennem længere tid, fx i skulderen. Ved at arbejde med medarbejderens indre stresssystem kan smerterne reduceres eller evt. helt fjernes og derved kan medarbejderen både undgå operation, sygemelding og genoptræning.